Grästak – Så lägger du gräs på taket

Grästak – Så lägger du gräs på taket

26 april 2024 Av Av Johnny Hill

Att lägga gräs på taket kan ge ditt hem ett grönt utseende samtidigt som det bidrar till hållbarhet. Den här artikeln guidar dig genom processen från planering till underhåll av ett grästak. Lär dig vilka regler som gäller, vilken typ av tak som är lämplig, vilka material som behövs och hur du sköter ditt grästak för lång livslängd och optimal funktion.

Planering och förberedelser

Innan du börjar med att bygga ett grästak är det viktigt att se över lämpligheten för taktypen, förstå vilka regler och tillstånd som behövs, samt noggrant planera och designa konstruktionen.

Lämplighet

För att avgöra om ditt tak är lämpligt för ett grästak behöver du undersöka takets bärighet och lutning. Grästaket innebär en extra belastning på grund av jord, växtlighet och vatten

Det är viktigt att takkonstruktionen kan stödja vikten och har adekvat lutning för dränering. Sedum och lättare gräsarter kan användas om taket har begränsad bärkapacitet.

Regler och tillstånd

Innan arbetet påbörjas måste du kontrollera aktuella byggnormer och om det krävs särskilda tillstånd för att anlägga grästaket. Olika kommuner kan ha olika förordningar, och det kan krävas att ditt grästak uppfyller specifika isolerande och tätskikt-standarder. 

Planering och design

Planeringen av ditt grästak bör inkludera val av material och konstruktionsmetod. En typisk konstruktion kan inkludera ett dräneringslager, som ofta är tillverkat av lätta material som rostfri metall eller gummi, en vattentät folie för att skydda underliggande strukturer samt ett lager av plywood som grund. 

Över detta påläggs jorden och växtligheten. Vid kanterna kan alukant användas för stabilitet och för att ge ett rent avslut. Välj också de bästa gräsplattorna för din lokala miljö och tänk igenom hur växtligheten ska dräneras och underhållas.

Allt du behöver för ett grästak

Att bygga ett grästak börjar med att säkerställa att takkonstruktionen kan bära vikten av de olika lagren och vegetationen. Det är väsentligt att noga planera för både dränering och vattenhantering för att förlänga takets livslängd.

gräs på taket

Material

För att konstruera ett grästak behöver du:

 • Bärlager: Ofta grov grus eller lecakulor.
 • Dräneringsskikt: Specialmaterial med dräneringshål för avvattning.
 • Filterduk: Förhindrar jord från att tvättas ner i dräneringsskiktet.
 • Jordsubstrat: Blandning anpassad för takodling.
 • Vegetation: Sedumväxter, ängsgräs, och vissa blommor är populära val.
 • Sedummattor: Främjande för snabb vegetationsutveckling.

Steg-för-steg-instruktioner

 1. Förberedelse av takytan: Kontrollera att takkonstruktionen klarar vikten. Säkerställ att en vattentät folie finns som grund.
 2. Dräneringssystem: Montera alukant med dräneringshål längs takfoten. Installera dräneringsskiktet ovanpå folien.
 3. Planteringsskikt: Lägg ut filterduken på dräneringsskiktet. Distribuera jordsubstrat jämnt över filterduken.
 4. Plantering av vegetation: Plantera sedumväxter, ängsgräs och valfria blommor, eller rulla ut planterade sedummattor. Vattna ytan ordentligt efter utläggning.

Tips och tricks

 • Vattna rikligt: Under de första veckorna behöver grästaket extra vattning för att vegetationen ska fästa och etablera sig.
 • Förebyggande underhåll: Reguljär kontroll av dräneringssystemet minskar risken för vattenskador.
 • Plantera lokalt: Välj växtlighet som är anpassad till lokalt klimat för bättre överlevnad och reducerat underhåll.

Skötsel och underhåll

För att ditt grästak ska trivas och vara hållbart över tid krävs regelbunden skötsel. Denna skötsel involverar vattning, gödsling, ogräsbekämpning och kontinuerligt underhåll för att säkerställa takets funktion och estetik.

gräs på tak

Behov av vattning

Grästaket behöver vatten för att växterna ska kunna växa och utvecklas. Under torra perioder ska du vattna taket regelbundet, särskilt under det första året efter anläggningen. Hur mycket du behöver vattna varierar beroende på växtval, klimat och befintlig nederbörd.

Gödsling

För att ge dina växter nödvändig näring, bör du utföra gödsling åtminstone en gång per år, helst under våren. Använd miljövänligt gödning rikt på näringsämnen som stärker växtligheten och hjälper till att upprätthålla takets funktion för koldioxidupptag.

Bekämpa ogräs

Regelbunden rensning är nödvändig för att förhindra att ogräs tar över och påverkar grästakets växter. Metoder för ogräsbekämpning kan variera men fokus ligger på att handplocka ogräs och vid behov, att använda miljövänliga bekämpningsmedel.

Regelbundet underhåll

Underhåll inkluderar trimning av växterna för att behålla önskad höjd och densitet. Det är också viktigt att rensa taket från föroreningar och löv som kan ansamlas. Ett årligt underhållsarbete bidrar till takets hållbarhet och dess förmåga att hantera koldioxidupptag och vattenavrinning.

Vanliga frågor och svar

Vad heter tak med gräs på?

Tak med gräs kallas grästak eller grönt tak.

Varför har man grästak?

Grästak ger isolering, minskar avrinning av regnvatten och bidrar till biologisk mångfald. De förbättrar också luftkvaliteten och ger en naturlig estetik.

Vad heter Mosstak?

Mosstak kallas ofta grönt tak eller sedumtak när de innehåller lågväxande växter som mossa och sedum.

Hur bygger man ett grönt tak?

Bygg ett grönt tak genom att först säkerställa takets bärförmåga. Lägg sedan ett vattentätt membran, dräneringslager, filterduk och jordsubstrat. Slutligen plantera gräs, sedum eller annan vegetation som passar klimatet och takets lutning.