Hur du målar en putsad murstock

Hur du målar en putsad murstock

26 april 2024 Av Av Johnny Hill

För att uppnå ett lyckat resultat när du målar en putsad murstock är noggrann förberedelse avgörande. Denna guide täcker stegen från att identifiera putstypen och reparera skador till att välja rätt färg, penslar och verktyg. Lär dig hur du målar effektivt, hur länge färgen behöver torka, och vad du bör göra för att underhålla din målade murstock.

Förberedelse av putsad murstock

Innan du börjar måla din murstock är det viktigt att noggrant förbereda ytan. Detta innebär att identifiera putstypen, bedöma ytan, rengöra, reparera skador och priming.

Identifiera putstyper

Ditt första steg är att identifiera vilken typ av puts som används på din murstock. Det finns olika typer av puts som kalkputs eller cementputs, och båda har olika egenskaper och kräver olika behandlingsmetoder. 

För det mesta är en puts blandning baserad på kalk eller cement, vilket är avgörande att veta för val av lämplig färg.

Bedöm ytans kvalité

Ta en närmare titt på ytan för att bedöma dess skick. Ser du sprickor, hål eller avskalning? Sådana skador måste åtgärdas för att säkerställa att färgen fäster ordentligt och resultatet blir hållbart.

Rengöring

För att uppnå bästa resultat, behöver ytan vara ren från smuts, fukt och nedbrytande material. Använd en hård borste för att avlägsna lös smuts och damm.

Vid behov kan du också använda milt rengöringsmedel och vatten för att rengöra ytan men se till att ytan är fullständigt torr innan du fortsätter.

Reparationer

Reparera eventuella skador som sprickor eller mindre hål i putsen med ett lämpligt reparationsbruk. Se till att bruket har liknande egenskaper som den befintliga putsen för bästa vidhäftning och likformigt utseende. 

Låt det härda helt innan du fortsätter med nästa steg.

Priming

Applicera en primer som är kompatibel med din puts för att säkerställa en god vidhäftning av färgen och för att skapa en enhetlig yta för målning. Primern hjälper även till att blockera eventuell fukt och minskar risken för att färgen flagnar.

Hur du målar en putsad murstock

Att måla en putsad murstock kräver noggrann förberedelse, lämpligt material och tålamod. Oavsett om murstocken är inomhus eller utomhus, är metoderna viktiga för ett bestående och estetiskt tilltalande resultat.

måla murstock inomhus

Välj rätt färg

Det första steget är att välja en färg som passar den specifika typen av murstock du har. För inomhusbruk är Lady Purecolor ett utmärkt val då den är supermatt och ger en mineralisk känsla. 

För murstockar som utsätts för väder och vind, och i synnerhet för de som utsätts för värme, bör du överväga en silikatfärg eller en färg som tål högre temperaturer, exempelvis vissa oljefärger eller plastfärger.

  • För inomhusbruk: Lady Purecolor, supermatt finish.
  • För utomhusbruk: Silikatfärg för mineralisk yta. Värmetålig oljefärg eller plastfärg om murstocken utsätts för hög temperatur.

Penslar och verktyg

När du målar din murstock krävs rätt penslar och verktyg för att uppnå ett jämnt lager och för att komma åt alla ytor. En bred pensel eller roller passar för stora, släta ytor medan en mindre pensel med tätare borst är bättre för att måla detaljer och svåråtkomliga utrymmen.

  • Bred pensel eller roller för stora ytor.
  • Mindre pensel med tätare borst för detaljer.

Hur du målar på bästa sätt

Börja med att grundmåla murstocken med en lämplig grundfärg. Därefter applicerar du färgen i jämnt fördelade lager. Använd långa, jämna drag för att undvika ränder och skarvar. Måla i två till tre lager för bästa täckning, särskilt om underlaget är sugande.

  • måla på grundfärg först.
  • Måla med längsgående drag.
  • Två till tre lager för sugande underlag.

Torktid

Efter varje applicerat lager är det viktigt att låta färgen torka ordentligt. Torktiden varierar beroende på färgtyp och miljö, men en generell rekommendation är att vänta minst 24 timmar innan nästa lager påförs.

Efterbehandling och underhåll

måla murstock

När du har målat din murstock är det viktigt att utföra korrekt efterbehandling och kontinuerligt underhåll för att säkerställa färgens hållbarhet samt murstockens funktion.

Genomgående torkning: Se till att färgen får härda ordentligt. Torktiden kan variera beroende på färgtyp och väderförhållanden.

Regelbunden inspektion: Kontrollera murstockens yta några gånger om året. Var uppmärksam på sprickbildningar som kan behöva åtgärdas.

Upprepade lager:

  • Använd samma kulör och färgtyp för att rätta till mindre skönhetsfel och ytskador.
  • Om större sprickor upptäcks, skrapa först bort löst material innan du applicerar ny färg.

Skydd av element: För att förebygga vattenskador och föroreningar, kan en fasadbehandling vara lämplig. Den hjälper till att stöta bort vatten och gör färgen mer resistent.

Husgrunden: Om murstocken är integrerad med husgrunden, var särskilt noggrann vid basen. Fukt och vattenskador är vanligare närmare marken.

Fönster och andra detaljer: Om murstocken är nära fönster, använd tejp och skyddsfolie för att undvika färgstänk.

Vanliga frågor och svar

Vilken färg ska man använda på murstock?

Använd silikatfärg eller silikonharzfärg för bästa andningsförmåga och hållbarhet.

Kan man spackla på murstock?

Ja, men använd ett spackel anpassat för mineraliska underlag som betong eller murverk.

Kan man måla direkt på puts?

Ja, men grundmåla först med en primer anpassad för puts för bästa resultat.

När kan man måla en putsad mur?

Vänta tills putsen är helt torr och härdad, vanligtvis 4-6 veckor efter påföring.