Måla våtrumstapet

Måla våtrumstapet

26 april 2024 Av Av Johnny Hill

Att måla våtrumstapeter kan förnya ett utrymme och förlänga dess livslängd, men det kräver noggranna förberedelser och rätt val av material. I denna guide får du reda på vilka våtrumstapeter som är lämpliga för målning, vilka verktyg du behöver, och steg-för-steg-instruktioner för ett professionellt resultat. Lär dig hur du förbereder ytan, applicerar grundfärg och säkerställer att torkningen går som den ska.

Vilka typer av våtrumstapeter kan målas?

Vissa våtrumstapeter är bättre lämpade för målning än andra. Generellt sett är de våtrumstapeter som går att måla tillverkade av ett material som kan binda till färgen utan problem. Här är vad du bör veta innan du påbörjar:

 • Vinyltapeter: Dessa är vanliga i våtrum och kan målas om ytan först förbereds korrekt.
 • Non-woven tapeter: Tål färg bra, eftersom de ofta är tjockare och mer robusta.

Det är dock viktigt att vara medveten om att vissa våtrumstapeter inte är avsedda för målning. Undantag och begränsningar inkluderar:

 • Äldre tapeter: Kan vara svårare att måla på grund av slitage och skador som gör att de inte längre är optimala för att färgen ska kunna fästa ordentligt.
 • Textiltapeter: Dessa rekommenderas vanligtvis inte för målning då textilens egenskaper inte samverkar väl med målarfärgen.

Innan du målar, utför några förberedande steg:

 1. Rengör ytan noggrant.
 2. Använd ett primerskikt för att skapa en jämn bas.
 3. Välj en färg som är lämplig för våtrum och som kan hantera fukt väl.

Kom ihåg att inte alla färgtyper är kompatibla med våtrumstapeter, så var noga med att välja rätt produkt. Om du är osäker, tveka inte att konsultera med en färgspecialist eller hantverkare för att få rådgivning baserat på just dina förhållanden.

Förberedelse innan du börjar måla

Innan målningsarbetet påbörjas är det viktigt att du har tillgång till rätt typ och mängd målarfärg som är avsedd för våtrum. En specialanpassad grundfärg bör även ingå i dina förberedelser för att säkerställa bättre vidhäftning till våtrumstapeten.

måla badrum våtrumstapet

Material och verktyg

Att välja rätt material och verktyg är avgörande för att uppnå ett professionellt resultat när du målar våtrumstapet. Vägledningen nedan lägger grunden för en lyckad målningsprocess.

För att applicera färg och grundfärg krävs lämpliga penslar och roller. Välj storlekar som passar för ytan du ska måla; mindre penslar för detaljarbete och större rollers för bredare ytor. 

Det är även viktigt att förse dig med spackel och slippapper för att jämna ut eventuella ojämnheter och skapa en slät yta innan målning.

Skyddsutrustning

Sist men inte minst, undervärdera inte vikten av lämplig skyddsutrustning. Handskar, andningsskydd eller mask och skyddsglasögon är essentiella för att skydda dig mot färgstänk och avdunstande ämnen under målningsarbetet.

Instruktioner för att måla våtrumstapeter

Att måla våtrumstapet kräver noggrant förarbete och val av rätt material. Följ dessa specifika steg för att säkerställa god vidhäftning och ett hållbart resultat.

kan man måla på våtrumstapet

Välj rätt typ av färg

Du bör välja en färg som är speciellt framtagen för våtrum och som klarar av de unika förhållandena i ett fuktigt utrymme. Täckfärgen ska vara tålig och lämplig enligt MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll) riktlinjer.

Använd en färg som kan skapa en vattentät och tät yta som också tillåter våtrumstapeten att andas.

Applicering av grundfärg

För att måla på våtrumstapet och förbättrad vidhäftning, börja med att rengöra ytan grundligt med målartvätt. Applicera sedan en grundfärg som är godkänd för våtrum. 

Denna bör appliceras jämnt med pensel eller roller för att minska risken för bubblor och säkerställa god vidhäftning för täckfärgen.

Målning av våtrumstapet

När du målar på våtrumstapet, använd en roller för att få ett jämnt och slätt resultat. Spackla eventuella ojämnheter innan målningen och se till att undvika fukt tränger sig igenom. Det är viktigt att färgen appliceras i flera tunna lager snarare än ett tjockt, för att förebygga bubblor och sprickbildning. 

Följ tillverkarens instruktioner noggrant för bästa resultat och för att undvika risker som kan påverka din försäkring.

Efterkontroll 

När du har applicerat våtrumsfärg på våtrumstapeten är det viktigt att du låter ytan torka ordentligt. Torktiden varierar beroende på den typ av färg som används men en generell rekommendation är att vänta minst 24 timmar innan ytterligare behandling eller belastning på ytan sker. 

För optimala resultat, följ alltid tillverkarens instruktioner om torktiden när du målar.

Faktorer som påverkar torkningen:

 • Temperatur: Högre temperaturer främjar snabbare torkning. Det är fördelaktigt att utföra målningen i ett rum med en stabil och varm rumstemperatur.
 • Luftfuktighet: Låg luftfuktighet accelererar torkprocessen, medan hög luftfuktighet kan förlänga torktiden. Se till att rummet är välventilerat för att underlätta en jämn torkning.

Under tiden färgen torkar bör du:

 1. Undvika att röra vid ytan.
 2. Hålla rummet välventilerat.
 3. Skydda ytan från damm och smuts.

Observera att viss våtrumsfärg kan behöva längre tid för att härda fullständigt, vilket kan sträcka sig från några dygn till en vecka.

Vanliga frågor och svar

Kan man måla på våttapet?

Ja, men det rekommenderas inte. Tapet i våtrum är ofta behandlad för att vara vattentålig och kan ha en ”glatt” yta som gör att färg inte fäster bra.

Kan man måla en plastmatta i badrummet?

Ja, du kan måla plastmatta med rätt förberedelser och specialfärg för plast. För bästa resultat, rengör noga, slipa ytan lätt, och använd en primer som fäster på plast.

Hur målar man våtrumsmatta?

För att måla våtrumsmatta, börja med att rengöra ytan noggrant och slipa lätt för att skapa en bättre fästyta. Använd sedan en primer som är lämplig för plast och avsluta med våtrumsfärg som är designad för hög fuktighet och hållbarhet.

Kan man måla våtrumsfärg på tapet?

Ja, men det är viktigt att tapeten sitter stadigt och att det är en typ som kan målas. Rengör tapeten, applicera en primer, och måla sedan med våtrumsfärg som är designad för att stå emot fukt och mögel.